Nguyễn Hữu Phúc

Real Estate Consultant, Rever

  • Văn phòng:

    Lexington

  • Khu vực:

    Quận 1, Quận 2, Quận 9

  • Học vấn:

    Đại học Tài ngyên và Môi trường TPHCM

Giới thiệu

Nguyễn Hữu Phúc đang cập nhật ...

Giới thiệu

Nguyễn Hữu Phúc đang cập nhật ...

GỌI NGAY:

0937 000 789